చింతమడకలో ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్న సీఎం కెసిఆర్

చింతమడకలో ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్న సీఎం కెసిఆర్

బారాస అధినేత సీఎం కెసిఆర్ చింతమడకలో ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. సతీసమేతంగా వెళ్లిన ఆయన ఓటేసిన అనంతరం ప్రజలకు అభివాదం చేసుకుంటూ వెళ్లిపోయారు.

చింతమడకలో ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్న సీఎం కెసిఆర్

Advertisement